MVO Beleid

Bij AbelLeisure vinden wij het belangrijk om mens en milieubewust te ondernemen en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Het MVO beleid is onderdeel van de bedrijfsstrategie waarbij wij ons richten op vijf pijlers:

  1. Klimaatneutraal ondernemen
  2. Lokale betrokkenheid
  3. Herkomst van materialen
  4. Goed werkgeverschap
  5. Inclusiviteit

De aanpak van het MVO beleid is geborgd door de MVO coördinator die gezamenlijk met de directie het MVO beleid ontwikkelt en monitort. Het MVO beleid wordt jaarlijks geëvalueerd, aangepast en vastgesteld.

1 Klimaat neutraal

Wij zijn gecertificeerd op de CO2 prestatielader. Als bedrijf hebben we ons gecommitteerd aan het bereiken 25 % reductie van CO2 voor 2025.

Klik hier als u alles wilt lezen over ons CO2 beleid.

2 Lokale betrokkenheid

We willen een positieve bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap. We steunen lokale projecten en initiatieven, bijvoorbeeld door te doneren aan goede doelen en door vrijwilligerswerk te doen. We willen een goede buur zijn en we willen een positieve impact hebben op de lokale omgeving.

Ieder jaar willen wij minimaal twee projecten steunen door sponsoring of vrijwilligerswerk

 3 Herkomst materialen

Wij vinden duurzame en eerlijke materialen bij de invulling van onze werkzaamheden belangrijk. We zullen daarom zoveel als mogelijk materialen gebruiken die op een verantwoorde manier zijn geproduceerd en die zo min mogelijk  schade aan het milieu toebrengen. We werken samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat de materialen die we gebruiken voldoen aan hoge duurzaamheidsnormen.

Voor 2025 moeten alle materialen die wij inkopen een duurzaamheidskenmerk hebben.

4 Goed werkgeverschap

Wij vinden het belangrijk om een goede werkgever te zijn. We bieden onze werknemers een veilige, gezonde en inclusieve werkomgeving. Deze werkomgeving kan zowel thuis als op kantoor plaatsvinden. We betalen onze werknemers een eerlijk loon en we bieden hen goede secundaire arbeidsvoorwaarden. We stimuleren onze werknemers om zich te ontwikkelen en we bieden hen opleidingsmogelijkheden.

5 Inclusiviteit

Wij vinden een inclusieve samenleving belangrijk. Dat geldt ook voor onze organisatie. We geloven dat iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, talenten en vaardigheden, een kans moet krijgen om te werken bij ons bedrijf. We streven ernaar om een diverse en inclusieve werkomgeving te creëren waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

In 2023 streven wij ernaar dat 10 % van onze werkzaamheden wordt uitgevoerd door mensen men een arbeidsbeperking.

 

Tot slot

We geloven dat dit MVO-beleid ons zal helpen om een ​​positieve impact te hebben op het milieu, de maatschappij en onze werknemers. We zijn ervan overtuigd dat dit beleid ons bedrijf sterker en duurzamer zal maken.

We zijn continu in gesprek met onze klanten, maatschappelijke organisaties, overheden en andere stakeholders om onze MVO-ambities aan te scherpen en uit te voeren.

We hechten veel waarde aan deze relaties en voeren het hele jaar door gesprekken met deze partijen. Hierdoor kunnen we kennis delen en van elkaar leren. Dit helpt ons om op korte en lange termijn waarde en impact te realiseren.

We vinden het belangrijk om inzichtelijk te hebben welke MVO-onderwerpen onze medewerkers en stakeholders van belang vinden voor de verduurzaming van onze organisatie. Hiervoor voeren we gesprekken met onze stakeholders en plannen we tweemaal per jaar een bijeenkomst voor medewerkers waar we de ideeën bespreken.

Wilt u meer weten over ons MVO beleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Klik hier voor contactinformatie.

Wij gaan voor echt duurzaam, ga je mee?