CO2 Beleid

De klimaatverandering is een enorme collectieve uitdaging voor de komende decennia. Het milieu, mensen en dieren zullen hinder ondervinden van de veranderingen.

Omdat wij bij onze werkzaamheden CO2 uitstoten, nemen wij onze verantwoordelijkheid zeer serieus en doen er alles aan om deze CO2 te reduceren. Wij zijn voortdurend op zoek naar methodes om zo vriendelijk mogelijk met de wereld om te gaan.

Klik hier voor het certificaat van de CO2 prestatieladder. 

Onze doelstelling is om in 2025 de CO2 uitstoot met 25 % te reduceren.

Onze actuele doelstelling is om de CO2-emissie, in relatie tot de omzet voor 2024 met 23% te reduceren. Dit geldt voor scope 1, 2 en 3.

Klik hier voor de nieuwsbrief van:

Plan van aanpak

Om onze reductiedoelen te bereiken zullen wij de volgende stappen nemen:

  • Volledig overstappen op groene stroom
  • Vervangen van dieselvervoer voor elektrisch
  • Verbeteren isolatie van het bedrijfspand
  • Meer elektrisch rijden
  • Meer groene stroom gebruiken bij het laden van het electrische wagenpark
  • Meer gebruik van OV
  • Verhogen van bewustwording van medewerkers m.b.t. energieverbruik

Klik hieronder voor meer informatie over de betreffende onderwerpen:

Kennisoverdracht
De aanpak van de klimaatverandering is een voortdurend proces wat zich alsmaar verbetert. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en onze kennis met de wereld te delen zijn wij aangesloten bij de volgende initiatieven en participeren wij in diverse evenementen.

Ga met ons mee voor echt duurzaam!

Met elke stap die we zetten, maken we impact. Laten we daarom samen gaan voor:

• Minder gebruik van minerale grondstoffen en op aardolie gebaseerde kunststoffen;
• Omarmen van nieuwe, milieuvriendelijke alternatieve materialen, zoals BioPanel;
• Gebruik van de juiste materialen voor het juiste doel.

Ga je met ons mee?