Jan Blankenroute

Opdracht:
Bij de bestuurders in het gebied Vianen – Culemborg – Leerdam – Gorinchem was er de ambitie om een toeristische en recreatief product te ontwikkelen rondom Jan Blanken. Jan Blanken was een waterbouwkundig ingenieur die in het gebied en Nederland een belangrijke rol heeft gespeeld in belangrijke waterbouwkundige projecten. In 1987 is er naar aanleiding van een tentoonstelling in het Rijksmuseum over Jan Blanken een fietsroute ontwikkeld van 75 kilometer. Deze fietsroute is geactualiseerd en er is een toeristisch product van gemaakt wat een economische motor moet zijn én de verbinding tussen ondernemers en gemeenten in de regio. De route moet de basis worden voor een samenwerking in de regio.

Gemaakt:
Een weersbestendige flyer waarmee de Jan Blankenroute (75 km), die over het knooppuntennetwerk loopt, te volgen is. Deze knooppunten staan aangegeven op een afscheurbare strook die middels een bijgeleverd lintje te bevestigen is aan het fietsstuur. In de flyer staat verder een plattegrond van de route met de startpunten en er zijn enkele points of interests kort beschreven. Daarnaast wordt ook de suggestie gegeven een aanverwante route te beleven. Dit is de bestaande AbelLiferoute ‘Waterwerken’, een digitale fietsroute van 29 km vanuit Vianen. De brochure heeft als functie om mensen te verleiden de route te gaan fietsen.

De Jan Blankenroute bestaat uit:

  • Weersbestendige flyer met afscheurbare strook (knooppunten)
  • Lintjes met logo Nieuwe Hollandse Waterlinie om strook te bevestigen aan stuur

   

Opdrachtgever:
Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden