In het spoor van De Ploeg

Opdracht
Het doel is om het leven en de werken van de kunstenaars van de Groninger kunstenaarskring De Ploeg in het landschap van de provincie Groningen een grotere regionale, nationale en internationale bekendheid te geven.

Onderdeel van dit project zijn twaalf e-bikeroutes langs bijzondere plekken van kunstenaars van Kunstkring De Ploeg. De routes voeren langs plekken waar Ploegkunstenaars graag zaten, werkten of discussieerden. Door de Ommelanden met hun weidsheid, wind en ruimte. Kijk door de ogen van De Ploeg naar het Groninger land. En zie de windstrepen in de lucht, ontdek de veelheid aan geeltinten in het rijpe graan en wordt verliefd op de idyllische dorpjes met hun uit baksteen opgetrokken kerken.

Kunstkring De Ploeg
In 1918 wordt door een aantal jonge kunstenaars Kunstkring De Ploeg opgericht, als reactie op het artistieke klimaat in Groningen. De naam De Ploeg is bedacht door Jan Altink, één van de initiatiefnemers. Het verwijst naar het omwoelen en het ontginnen van de braakliggende ‘kunstakkers’ in Groningen. En dát doen ze met succes… Nu, ruim honderd jaar later, valt het Groningse expressionisme van De Ploeg niet meer weg te denken uit de Nederlandse kunstgeschiedenis.

  

Gemaakt

  • Negen De Ploeg e-bikeroutes door de provincie Groningen via fietsknooppunten. De lengtes variëren van ruim 50 km tot meerdaagse routes van ruim 160 km
  • Gedigitaliseerde versies van deze e-bikeroutes vol beleving voor de RoutAbel-app die je navigeert en onderweg bijzondere verhalen vertelt. Aangevuld met foto’s en (kunst)historische achtergrondinformatie over Kunstkring De Ploeg
  • Bijbehorende, handige routeboekjes, gratis verkrijgbaar bij de Groningen Store in het Forum en het Groninger Museum in Groningen

Routeboekje De Ploeg Noord-Groningen   

  • Verrassende en inspirerende De Ploegmarkeringen in het landschap op bijzondere Ploeglocaties langs de e-bikeroutes
  • Monitoring van routes met de Robinson telsensor en het platform Slim Buiten!
  • Dag en meerdaagse De Ploeg arrangementen
  • Ontwikkeling van een businessmodel voor een duurzaam behoud van de routes

  

  

Lees meer op www.inhetspoorvandeploeg.nl

Opdrachtgever
Stichting De Ploeg in Stad en Ommeland
m.m.v. Groninger Museum, Marketing Groningen en de Provincie Groningen