SLIM Buiten! – Routeproducten monitoren

Wij kunnen het gebruik van de routeproducten monitoren. Met SLIM Buiten! maken wij de openbare ruimte intelligent. Slimme technologieën geven ons de gelegenheid om op afstand realtime allerlei informatie uit de openbare ruimte te halen, zoals:

 • Aantal gebruikers van routes
 • Bezoekersstromen in binnensteden en op evenementen
 • Tracking van verkeersstromen
 • Luchtkwaliteit
 • Temperatuurmetingen
 • Staat van verkeersborden en buitenmeubilair

Telsensor 

Deze informatie kan leiden tot diverse toepassingen die een bijdrage leveren aan onder andere:

 • Beleving van de buitenruimte
 • Optimale exploitatie van routes
 • Kosten efficiënt beheer en onderhoud
 • Optimalisering van verkeersdoorstroming
 • Economische vitaliteit
 • Verbeterde sociale veiligheid
 • Schone omgeving en luchtkwaliteit
 • Duurzaamheid

Internet of things
Steeds meer dingen zijn online, denk aan auto’s, de thermostaat en horloges. Zo is alles met elkaar verbonden en met het internet. Dit wordt wel Internet of things genoemd; het Internet der dingen. Wij maken van statische objecten in de buitenruimte, zoals verkeersborden, lantaarnpalen en toeristische informatiepanelen, slimme producten. Deze objecten worden voorzien van sensoren. Zo kan dit slimme product informatie (data) geven over zichzelf en de ruimte om het object heen. De tel-sensoren sturen de verkregen data door aan onze database. De database zet deze gegevens via diverse applicaties om in bruikbare informatie. Met SLIM Buiten! wordt informatie over objecten in de openbare ruimte Actueel, Betrouwbaar en Compleet vastgelegd en gekoppeld.

LoRa netwerk
Voor de communicatie van de tel-sensoren met de database gebruiken wij het LoRa netwerk. LoRa staat voor Low Power Wide Area Network (Long Range). Het is een energiezuinig netwerk dat over lange afstanden kleine hoeveelheden data kan transporteren.

Toepassen in de vrijetijdsindustrie
De data die wordt gegenereerd geeft ongekende mogelijkheden. De gegevens die beschikbaar komen, kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden. Zo zijn er betrouwbare cijfers beschikbaar voor het daadwerkelijk gebruik van een locatie. Met de beschikbare gegevens kunnen toeristische producten optimaal worden afgestemd op gebruiker. Ondernemers kan men binden door concreet gebruik te koppelen aan marketing en promotie. Gedrag van bezoekers kan in kaart gebracht worden en gekoppeld worden aan invloeden, zoals weersomstandigheden, seizoen en evenementen. Voor bijv. de TOP’s (Toeristische Overstap Punten) komen er gegevens beschikbaar, waardoor producten nog beter op de gebruiker kunnen worden afgestemd. Relaties tussen gebruik en besteding kunnen nauwkeurig worden gelegd en voor toekomstige investeringen kan een return-on-investment eenvoudig worden berekend.