Onze kijk op routes

Er komen steeds meer routes en routenetwerken in ons land. In een dorp, stad, regio of provincie.
Voor wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters en kanoërs. Gekoppeld aan een thema, wel of niet bewegwijzerd en voorzien van informatiepanelen. Het achterliggende doel van deze routes en routenetwerken is de toeristische en recreatieve bestedingen te laten toenemen. Ook draagt het bij aan een gezonde en vitale samenleving. Feitelijk is het doel dus niet het hebben van routes en een routenetwerk. Om het echte doel te bereiken, hebben wij een visie op routes die is gebaseerd is op vijf pijlers, te weten:

1 Kwaliteit
Wij realiseren een kwalitatieve route door uit te gaan van de intrinsieke vraag. Alles omtrent de route moet passen binnen het DNA van de stad of streek. De gebruiker wil een leuke activiteit waarbij hij de omgeving beleeft. De route, in welke vorm dan ook, moet een toegevoegde waarde hebben. De eigenheid van de stad of streek is terug te vinden in de route; dat maakt het onderscheidend van de rest. Bij de samenstelling van de route staat bij ons de gebruiker centraal. Wie is de consument van deze route en wat wil hij beleven onderweg?
Kwaliteit staat verder voor gebruiksgemak van de routes en relevante en leuke, actuele contant. Dit geldt voor zowel gemarkeerde routes, uitgeschreven routes en digitale routes.

2 Samenwerking
Om van de routes en routeproducten een succes te maken, betrekken wij lokale ondernemers en belanghebbenden bij het recreatieve product. Ervaring leert dat een sterke samenwerking van belanghebbenden in een gebied het merk en de producten enorm stimuleert. Door samen te werken ontstaat een gezamenlijk doel, staan alle neuzen dezelfde kant op, voelt iedereen zich mede-verantwoordelijk en speelt ieder zijn eigen rol in de samenwerking. Met zijn allen bieden de belanghebbenden relevante producten die passen bij de consumenten die het gebied bezoeken en willen beleven. Deze samenwerking heeft voor ondernemers een extra toegevoegde waarde, bijvoorbeeld door kennisdeling te organiseren en productontwikkeling samen te organiseren. Ons sleutelwoord bij een goede samenwerking is ‘regie’, waarbij regie staat voor coördinatie, sturing of leiding.

3 Promotie
Om daadwerkelijk impact te hebben op bestedingen in recreatie en toerisme, moeten routes worden gebruikt. De consument moet verleid worden om de routes te gaan beleven. Verleiden wil zeggen op een aantrekkelijke manier de doelgroep overhalen via de passende distributiekanalen om de routes te gaan beleven. Wij zorgen ervoor dat het routeproduct een consequent beeld uitstraalt, dat past bij het merk dat men wil zijn, lokaal, regionaal of landelijk.

4 Continuïteit – Businessmodel
Routes in de markt zetten vereist gedegen aandacht over een langere periode. Na de ontwikkeling van een route moet er veel energie en aandacht worden gestoken in het populair maken van de route. Goede routeproducten worden door ondernemers en belanghebbenden gebruikt in de eigen businesscase. Het is het beste als deze routeproducten een economisch duurzaam karakter hebben. Wij zorgen voor een businessmodel, zodat beheer en onderhoud duurzaam georganiseerd is. Daarnaast zorgen wij ervoor dat er een verdienmodel aan het routeproduct vastzit.

5 Meten is weten
Met het ontwikkelen van een route begint het pas echt. Routes moeten leiden tot meer recreanten in het gebied. Hierbij zijn gegevens over het werkelijk gebruik van een route essentieel. Deze gegevens zijn de basis voor een duurzame exploitatie van de routes. Wij zorgen voor een duurzame monitoring van de producten. De route gaat gebruikt worden, men gaat de route waarderen en op grond van feedback van de gebruiker kan de route geëvalueerd worden om desgewenst aangepast te worden. Hierna start de cyclus opnieuw. Dit noemen we dynamisch borgen.