Boerenkaasroute Zoeterwoude

Opdracht
De Gemeente Zoeterwoude heeft ons gevraagd om een belevingsvolle fietsroute ‘Kaas’ te ontwikkelen. De fietsroute start vanaf een van de Singels in Leiden en is onderdeel van acht belevingsvolle fietsroutes in de gemeenten van de Leidse Ommelanden die de stad-land verbindingen versterken voor de recreant.

Gemaakt
Een Boerenkaasroute van 20 km die de recreant door de gemeente Zoeterwoude en langs ambachtelijke kaas-, ijs- en zuivelboerderijen leidt. De route is samen met de betrokken boerderijen/ondernemers opgezet. Onderweg krijgt de fietser informatie over het agrarisch veenweidegebied, de weidevogelgebieden, de historische bebouwing, het bereidingsproces van zuivel de bloemrijke bermen/biodiversiteit en het bijenlandschap. De route wordt gemarkeerd met gele, rechthoekige bordjes waarop een witte koe staat afgebeeld. De vorm van deze koe komt terug in de infopanelen die langs de route staan. Een aantal audionetics en een bijenpaneel geven nog meer aanvullende informatie over het gebied.

     

Het project Boerenkaasroute bestaat uit:

  • Een bewegwijzerde fietsroute van 17,5 km
  • Een digitale versie van deze fietsroute in de app RoutAbel
  • 15 informatiepanelen, verspreid over de route (bij kaas- en zuivelboerderijen). De panelen zijn gemaakt van ons duurzame Biopanel
  • 3 audionetics met elk 3 korte verhalen (o.a. over weidevogels, oud-Zoeterwoude, kaasmaken)
  • Een ‘meesterwerk’, bestaande uit een levensgrote schilderijlijst die de Hollandse luchten van Zoeterwoude als een kunstwerk laat zien. Recreanten kunnen zichzelf in het ‘schilderij’ plaatsen
  • Een 3D plattegrond van de route, vormgegeven in dezelfde look & feel als de infopanelen
  • @ infopanelen over het unieke Bijenlandschap in en om Zoeterwoude, wederom vormgegeven in dezelfde look & feel. Ook dit paneel is gemaakt van Biopanel
  • Een overzichtelijke website, ontdekzoeterwoude.nl , waarop al deze info over Zoeterwoude en de kaas- en zuivelboerderijen staat gebundeld
  • Het opzetten en onderhouden van een Facebookpagina Ontdek Zoeterwoude
  • Een routeboekje met achtergrondinformatie, leuke tips (ook voor kinderen) en weetjes

         

  

Website www.ontdekzoeterwoude.nl

Routeboekje:

Opdrachtgever:
Gemeente Zoeterwoude, i.s.m. Provincie Zuid-Holland en regio Holland Rijnland